WEBSÖZ
Web Sınıf Öğretmenleri Zümresi


Projemiz sınıf öğretmenlerini bir araya getirerek, karşılıklı paylaşımda bulunmalarını, yardımsever, işbirlikçi, pozitif bir ortam oluşturmayı , 21.yüzyılın gerekliliği olan teknoloji kullanımını yaygınlaştırmayı , Web 2.0 araçlarını ve eTwinning’i tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmaları yaparken öğrenciler kendini ifade etme becerisi geliştirecek. Sunumlar yaparak topluluk karşısında konuşma becerisi geliştirecek. Teknolojiyi derslerine entegre ederek motivasyonunu arttıracak.  Proje okulumuz sınıf öğretmeni Zafer Özer kuruculuğunda yürütülecektir.


AFİŞLERİMİZ


HABERLER

https://www.eba.gov.tr/haber/1576397161


OKUL PANOLARIMIZ


BİLGİ PAYLAŞMADAN ÖNCE DÜŞÜN
GÜVENLİ İNTERNET GÜNÜ PANOMUZ

VİDEOAVRUPA KALİTE ETİKETİ