Psikoloji ve Rehberlik Servisi

Özel Benim Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimlerinin okul çatısı altındaki asli görevi öğretmen, ebeveyn ve öğrenciler ile yakın ilişki ve direk temas hâlinde yürütülen çalışmalar eşliğinde öğrencilerimizin sosyal ve akademik performanslarını etkileyebilecek her türlü gelişimsel, psikolojik ve bilişsel süreçlerin takibini yapmak, yaş gelişimine uygun önleyici ve destekleyici programlar üretmek/ uygulamak ve ihtiyaç hâlinde gerekli müdahale planlarını oluşturup uygulama adımlarını kapsamaktadır.

Benim Koleji’nde Rehberlik Bölümü için öğrenci tanıma öncelikli hedeftir. Rehber öğretmen öğrenciyi tanırken öğrencilerin yaş gelişim özelliklerine hâkim olur, gelişim özelliklerine göre öğrenciyi gözlemler. Yaş gelişimsel özelliklerine göre öğrenciyi değerlendirir ve varsa eğer desteklenmesi gereken başlıklarını ortaya çıkartır.

Rehber öğretmen sorumlu olduğu kademede yaş gelişim özelliklerinin getirdiği konu bazlı önleyici ve destekleyici çalışmaları öğrenci, öğretmen ve veli ayağında yapar. Rehberlik Bölümü okulda; okul, öğrenci veli üçgenindeki ara köprü görevindedir. Bu üçgen içerisinde iletişim ve desteğin sağlıklı sağlanmasına rehberlik eder.

REHBERLİK MODELİMİZ
Benim Koleji Rehberlik Bölümü çalışmaları “gelişimsel rehberlik” çatısı altında yapılmaktadır.
Gelişimsel rehberlik, öğrencilerin gereksinimlerini karşılamayı ve öğrencilerin karşı karşıya kaldıkları tipik endişelerini, sorunlarını ve seçimlerini çözmeyi hedefler. Öğrenciler;  kişiler arası iletişim becerilerini ve ilişkilerini, okulda etkin olarak nasıl görev ve faaliyetlere katılacaklarını, hedef ve amaçlarını, çalışma becerilerini nasıl geliştireceklerini, sorumluluk gerektiren kararları nasıl vereceklerini ve problemleri nasıl çözeceklerini öğrenirler.

Rehberlik hizmetlerini kriz ya da problem durumlarına çözüm bulmak olarak gören klasik yaklaşımlara bir tepki olarak ortaya çıkan gelişimsel rehberlik yaklaşımına göre bireylerin hayatlarının her döneminde başarmaları gereken birtakım gelişim görevleri vardır. Bireylere verilecek rehberlik yardımının amacı bu gelişim görevlerini başarıyla tamamlamalarını kolaylaştırmak ve desteklemektir.

Gelişimsel rehberlik, bireyin gelişimsel ihtiyaçlarını ön plana alan ve rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmasını öngören bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda tüm öğrencilere yönelik, organize edilmiş ve planlanmış bir müfredatı olan, ardışık ve esnek bir yapıya sahip, eğitim sürecinin bütünleyici bir parçası, tüm okul personelinin rehberlik sürecine katılımının sağlandığı, öğrencilerin daha etkili ve yeterli öğrenmelerine yardım eden ilkeler temel alınmıştır.

Okullarımızda öğrencilere bilişsel, sosyal duygusal ve psikomotor becerilerin yanı sıra ulusal değerleri paylaşma, kültürün ortak değerlerini benimseme, okula, derslere yönelik olumlu tutum geliştirme gibi duyuşsal özellikler de kazandırmaya çalışılır.

REHBERLİK UYGULAMA ALANLARIMIZ

Veliye Yönelik
– Veli Seminerleri
– Ebeveyn Atölyeleri
– Veli Rehber Bültenlerimiz

Öğrenciye Yönelik
Rehber öğretmen, sorumlu olduğu kademedeki tüm öğrencileri,  aşağıdaki başlıklarda yaptığı çalışmalarla tanımayı hedefler. Yaş gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak sorumlu olduğu yaş grubu öğrencilerinin olası sıkıntı yaşayacağı alanlara yönelik önleyici, geliştirici ve destekleyici çalışmaları yürütür.
– Sınıf Çalışmaları
– Grup Çalışmaları
– Bireysel Çalışmalar

Öğretmene Yönelik
Rehber öğretmen, sorumlu olduğu kademedeki tüm öğretmenler ile belirlenen zaman aralıklarında bir araya gelir. Öğretmenlerin sorumlu oldukları öğrenciler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunur, gerekli durumlarda destekleyici öneriler verir. Akademik takvimde belirtilen zamanlarda aşağıdaki başlıkları yapılan çalışmalarla öğretmenlere hizmet verir.
– Öğretmen Atölyeleri
– Öğretmen Bültenleri
– Bireysel Çalışmalar

Öğrencilerimiz İle Çalışma Çerçevemiz
Öğrenciler okul öncesi ve/ya lise kademesi fark etmeksizin birçok farklılık ve bireysel özelliklere sahiptirler. Bu sebepledir ki doğru akran ve öğretmen eşleştirmesinde daha sağlıklı ve verimli ilerleyebilmek adına, öğrencilerimiz ve velilerimizle görüşmeler yapıyoruz.

Benim Koleji Rehberlik Servisi Uygulamaları
Rehberlik Saatleri: Sınıf arkadaşları ile sınıf ortamında öğrencilerimiz ile baş başa zaman geçirmenin destek ve müdahale süreçlerimiz için öneminin bilincinde olarak ayda bir (1) Rehberlik Saatleri yapmaktayız.

Rehberlik Saatleri, içeriği tüm sene boyunca devam eder ve okul öncesinden liseye birbirini takip eder ve elbette ilgili yaş grubunun ihtiyaçlarını karşılar nitelikte tema ve konulardan oluşturulur.

Rehberlik Saatlerinde öğrenciler ile Rehber öğretmen bir ders saati boyunca akran ilişkileri, aile içi ilişkiler, ön ergenlik ve ergenlik dönemi, güvenli teknoloji ve internet kullanımı, ders çalışma becerileri, etkili iletişim becerileri, öz güven, motivasyon arttırma, konsantrasyon gibi alt başlıklarda aktiviteler yaparlar.

Tanıma ÇalışmalarıHer öğrenci ile dönem başında yapılır. Bu çalışma hem tanışma hem de ilgi ve ihtiyaç noktalarının belirlenmesini hedefler. Gözlem sonuçları gerekli noktalarda öğretmen, gerekli noktalarda anne babalar ile paylaşılarak, ilgili kişiler ile işbirliği kapsamında destek çalışmaları yürütülür. Dönem içinde sistematik takibi gerçekleştirilir.

Sınıf Gözlemleri:  Öğrenciler, farklı derslerde, sınıf ortamı gerçekliğinde gözlemlenirler. Derse ilgileri, öğretmen ile iletişim ve ilişkileri, akran ilişkileri, dikkat ve hareketlilik düzeyleri sistematik olarak gözlemlenir ve raporlanır. Gerekli noktalarda öğretmen toplantıları, aile görüşmeleri ve öğrenci bireysel görüşmeleri düzenlenerek destek-müdahale süreci yürütülür.

Grup Çalışmaları: Öğrenciler ile toplamda 6 tema kapsamında sene boyunca altı oturum süren grup çalışmaları gerçekleştirilir. Grup çalışmalarına katılım için veli izni ve öğrenci isteği esas alınır. Altı oturum sonunda her bir katılımcının bireysel gelişim süreci ve mevcut durumu hakkında rapor aile ile paylaşılır.

Duygusal DeğerlendirmeYapılan bireysel görüşmeler sırasında her kademe öğrencileri ile bireysel-duygusal gelişim, aile ilişkileri ve akran ilişkilerine etki edecek duygusal parametreler, geçerlik-güvenirliği olan değerlendirme araçları ile değerlendirilir. Destek ve müdahale alanları var ise tespit edilir. Gerekli durumlarda bireysel, grup ve/veya aile çalışmaları yapılandırılır. Okul dışı bir destek ihtiyacı olduğu düşünülüyor ise aile yönlendirmesi gerçekleştirilir.

Bilişsel Değerlendirme: Her kademe öğrencilerinin hem tanıma sürecinde hem de sene içerisinde, akademik performansları, öğretmen gözlemleri eşliğinde ve bireysel görüşmeler kapsamında bilişsel değerlendirme ve takibi yapılır. Ev desteği ve/veya çalışma sistemine dair öneriler aile ve öğrenci ile paylaşılır. Okul dışı bir destek ihtiyacı olduğu düşünülüyor ise aile yönlendirmesi gerçekleştirilir.

Akademik Takip: Bu çalışma danışman öğretmen ile entegre bir biçimde yürütülür. Danışmanlık sistemi kapsamında öğrenci grupları için atanan danışman öğretmenler ve öğrencilerin diğer öğretmenleri ile Rehber Öğretmenler ortak takip ve destek çalışmaları yürütürler. Öğrenciler ile görüşmeler düzenler ve düzenli yönlendirme ve geri bildirim toplantıları için aileleri arar ve/veya okula görüşmeye davet ederler.

Hedef Belirleme: Bu çalışma aslında “Akademik Takip” başlığı altında bir araç olarak kullanılmaktadır. Akademik takibi, bilişsel ve duygusal gelişimi gözlemlenen öğrenciler hem ilişkisel hem akademik hem de meslek seçimleri konusunda “Hedef Belirleme” çalışmaları ile kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmaları ve öz değerlendirme yapabilmeleri adına desteklenmektedirler.