MY UNIVERSAL SOUND IN THE CLASSROOM

MÜZİK!

Çocuklar onsuz nasıl öğrenebilir veya yaşayabilir? Müzik eğitimi, çocuklara diğer insanlarla bağlantı kurmanın bir yolunu sunduğu için çok önemlidir.Sosyal bağları ve gelişimi iyileştirmenin yanı sıra, müzik çocukların analitik gelişimine yardımcı olur. Müziğin insan ruhunu besleyen özelliğini kullanarak çocuklarımıza sanat ve estetik incelik. Bu noktaya müziğin gücüyle tanıştırmak da deniyor.Ayrıca çocuklarımıza boyunca kullanabilecekleri değerli bir beceri ve hobi sağlayabiliyoruz. hayatları. Ve kendini ifade ederken kullanabileceği alternatif bir yönü de olabilir, insanlara ve dünyaya duyurmak istediği önemli şeyleri müzikle daha etkin bir şekilde sunabilir çünkü sanat ve müzik tarih boyunca insanlar üzerinde en hızlı etkiye sahiptir. bir öğrenme aracı olarak kullanılabilecek müziği, toplumların yapısını anlamamıza da yardımcı olabilecek bir kültür bilimi olarak ele almayı hedefliyoruz.

OKUL PANOMUZ

GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI

AVRUPA KALİTE ETİKETİ VE SERTİFİKALARIMIZ