İnsan Kaynakları

Tüm personelin işe alım süreci öncesinde akademik ve personel ihtiyaçları önceden planlanmakta ve belirlenmektedir. Alınan başvurular sistemde mevcut başvurularla birlikte değerlendirilerek, uygun adaylar görüşmelere davet edilmektedir.
Kurumumuzda öğretmen olarak görev alacak adayların taşımaları gereken ön koşullar ise şöyledir.

* Başvurduğu branşa uygun lisans bölümlerinden mezun olmak (119 Sayılı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Kararının ekli çizelgede belirtildiği gibi),
* Eğitim Fakültesi dışındaki mezuniyetlerde Pedagojik Formasyon Belgesi’ne veya Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi’ne sahip olmak,
* Tüm Branşlarında alan bilgisine çok iyi hakim olmak,
* Yapılan iş başvurusu, genel başvuru olarak değerlendirilmekte, adayın niteliklerine uygun bir pozisyon olduğu takdirde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.
* Tüm başvurular, kurumumuza şahsen kabul edilmektedir.